Raminta Moves sveiko judesio studija, grupinės mankštos, individualios sporto treniruotės, sveika nugara

Studijos taisyklės

Raminta Moves studijos taisyklės (atnaujinta 2020-11-23)

 

Bendrosios nuostatos

 1. Kiekvienas asmuo, norėdamas naudotis Ramintos Medvedevaitės (toliau - Raminta Moves studijos arba Studijos) paslaugomis privalo perskaityti ir susipažinti su taisyklėmis bei jų laikytis. Naudodamiesi paslaugomis sutinkate laikytis šių taisyklių. Už nepilnamečius asmenis atsako jų tėvai.

 2. Prieš pradedant naudotis Studijos teikiamomis paslaugomis rekomenduojama pasikonsultuoti su savo gydytoju ir įsitikinti, ar sveikatos būklė leidžia naudotis Studijos paslaugomis. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių naudojantis Studijos paslaugomis, tenka Lankytojui. Studija neatsako ir neatlygina Lankytojui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos.

 3. Prieš apsilankydamas pirmąjį kartą Studijoje lankytojui rekomenduojama užpildyti Pirmojo apsilankymo Raminta Moves studijoje anketą apie savo sveikatą ir fizinį pajėgumą. Jūsų pateikti atsakymai laikomi konfidencialiais ir tvarkomi laikantis Studijos Privatumo politikos.

Paslaugų įsigijimas, apmokėjimas

 1. Lankytojas, norėdamas naudotis Studijos paslaugomis, privalo sumokėti paslaugos kainą, nurodytą www.ramintamoves.lt internetinėje svetainėje. Mokėdamas už paslaugas Lankytojas privalo pateikti savo asmens duomenis: vardą, pavardę, kontaktinius duomenis: el.pašto adresą, telefono numerį. Asmens duomenys tvarkomi laikantis Studijos Privatumo politikos.

 2. Mokėjimai atliekami pavedimu į Ramintos Medvedevaitės banko sąskaitą arba grynaisiai pinigais studijoje. Atsiskaitymas kortelėmis - negalimas.

​Grupinių treniruočių lankymas ir apmokėjimas už jas

 1. Grupinių treniruočių abonementų tipai ir kainos aprašyti internetinėje svetainėje www.ramintamoves.lt. Abonementų tipai ir kainos gali būti keičiami Studijos nuožiūra.

 2. Už grupines mankštas mokama už ateinantį kalendorinį mėnesį prieš jam prasidedant.

 3. Jei prie grupinių treniruočių prisijungiama ne nuo pilno mėnesio - kaina už abonementą skaičiuojama taip: mėnesyje likusių treniruočių dienų skaičius padaugintas iš 8 eur. (pvz, prisijungiat paskutinę mėnesio savaitę, kai dar likusios 2 treniruotės. Jums mokėti reikės 2*8eur=16 eur)

 4. Abonementai nepratęsiami. Jie galioja po vieną kalendorinį mėnesį. Ligos atveju - kai yra patvirtinimas iš gydytojo - kompensuojame padarydami nuolaidą ateinančio mėnesio abonementui. Pvz, jei prasirgot 2 lapkričio savaites ir praleidot 4 treniruotes - už gruodžio mėnesio abonementą mokėsite 4 * 8 eur = 32 eur mažiau.

 5. Už įsigytą ir neišnaudotą abonementą pinigai negrąžinami. Perspėjus Studiją abonementas gali būti padovanotas ar perrašytas kitam asmeniui – tuo pasirūpina asmuo, įsigijęs abonementą.

 6. Vienu abonementu gali naudotis tik vienas ir tas pats asmuo. Išskirtiniais atvejais susitarus su Studija abonementas gali būti perrašytas ar padovanotas kitam asmeniui.

 

Individualios mankštos:

 1. Individualių mankštų abonementai ir kainos pateikiami internetinėje svetainėje www.ramintamoves.lt. Visi individualių mankštų abonementai galioja 6 mėn nuo jų įsigijimo dienos. Jei per 6 mėn kartai nebuvo išnaudoti – jie anuliuojasi.

 2. Individualių mankštų laikas derinamas individualiai su trenere. Atšaukti mankštą galima  likus ne mažiau kaip 24 val iki jos pradžios, kitu atveju – laikoma, kad mankštoje dalyvavote ir nuo jūsų individualių mankštų abonemento nurašomas 1 kartas (apsilankymas/mankšta).

 3. Studija pasilieka teisę individualią mankštą atšaukti likus daugiau nei 24val iki numatomo mankštos laiko. Jei užsiėmimas atšaukiamas vėliau – studija įsipareigoja surasti tinkamą laiką mankštos įgyvendinimui.

Studijos vidaus tvarka

 1. Studijos patalpose galima vaikščioti tik su švaria vidaus avalyne, kojinaitėmis ar basomis. Mankštose lankomasi apsirengus patogia, tvarkinga ir švaria sportine apranga, neskleidžiančia aštrių kvapų ar kitaip netrukdančia kitiems Studijos Lankytojams.

 2. Lauko drabužiai paliekami specialioje Studijos nurodytoje vietoje. Asmeniniai daiktai ir krepšiai paliekami persirengimo patalpose arba lentynoje. Svarbius asmeninius daiktus (telefonus, pinigines) Lankytojai gali atsinešti į sale.

 3. Studija neatsako už Lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą.

 4. Lankytojams Studijos patalpose draudžiama: būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų; fotografuoti ar filmuoti be Studijos sutikimo; įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, maistą, rūkyti; sąmoningai gadinti Studijos patalpų materialinį turtą.

 5. Studija turi teisę savo nuožiūra keisti kainas ir tvarkaraščius. Apie pasikeitimus paskelbiama internetinėje svetainėje bei atskirais atvejais Facebook paskyroje.

 6. Studijoje gali būti fotografuojama, filmuojama, o nuotraukos gali būti platinamos internetiniame puslapyje, Facebook profilyje, reklaminėje medžiagoje. Asmenys nenorintys viešinti savo atvaizdo turi apie tai pranešti prieš apsilankydami ar lankymosi metu. Jie nebus fotografuojami ar filmuojami.

Kiekvienas Lankytojas, atvykęs į Studiją ir įsigijęs abonementą arba sumokėjęs vienkartinį paslaugos mokestį, įgyja teisę naudotis Studijos teikiamomis paslaugomis ir tuo patvirtina, kad yra susipažinęs su Studijos taisyklėmis ir sutinka jų laikytis. Jei su taisyklėmis nesutinkate, prašome nesinaudoti Studijos paslaugomis.

Taisyklės gali būti peržiūrimos ir atnaujinamos. Lankytojai gali su taisyklėmis susipažinti interneto svetainėje www.ramintamoves.lt arba studijoje.